phone 32 231 88 19

location_on Almatur Gliwice
Wrocławska 4, 44-100 Gliwice

phone 32 259 88 58

location_on Almatur Katowice
3 Maja 7, 40-096 Katowice

COVID-19

AKTUALNE WARUNKI PODRÓŻOWANIA

Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną.  W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Ze względu na dynamiczną sytuację i częstotliwość zmian dotyczących zasad przekraczania granic poszczególnych państw prosimy o kontakt z naszymi konsultantami w celu potwierdzenia aktualnych informacji.

Aktualne wytyczne, obostrzenia oraz wymagane dokumenty dla wybranych kierunków. Przed wjazdem do danego kraju należy spełnić poniższe zasady.

Przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2:

 • Austria (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Bułgaria (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Chorwacja (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Czarnogóra (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Grecja (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygentowy)
 • Hiszpania - obozy autokarowe (48 godzin przed przekroczeniem granicy francuskiej test PCR lub antygenowy - uznawany przez UE)
 • Niemcy (48 h przed przekroczeniem granicy)
 • Włochy (48 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub antygenowy)

Przedstawienie certyfikatu przyjęcia szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
Podróżujący powinien posiadać certyfikat Covidowy. Od 25 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie z stron: Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP oraz mObywatel w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku (logowanie poprzez stronę pacjent.gov.pl).

 • Austria - pełne zaszczepienie
 • Bułgaria - 14 dni po pełnym zaszczepieniu
 • Chorwacja - pełne zaszczepienie, w przypadku szczepionki Johnson&Johnson 14 dni od przyjęcia dawki
 • Czarnogóra - zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie o zaszczepieniu pojedynczą dawką przeciwko COVID-19,
 • Grecja - 14 dni po pełnym zaszczepieniu
 • Hiszpania - 14 dni po pełnym zaszczepieniu (w przypadku szczepionki Johnson & Johnson - 28 dni)
 • Niemcy - 14 dni po pełnym zaszczepieniu
 • Malta - 14 dni po pełnym szczepieniu (od 14.07 na terytorium Malty są wpuszczane tylko i wyłączanie zaszczepione osoby, posiadające EU certyfikat szczepienia)
 • Włochy - 14 dni po pełnym szczepieniu

Przedstawienie certyfikatu o przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2:

 • Austria (do 6 miesięcy)
 • Chorwacja (do 6 miesięcy od pozytywnego testu PCR lub antygenowego)
 • Czarnogóra (do 6 miesięcy od pozytywnego testu PCR lub antygenowego, nie mniej niż 14 dni)
 • Grecja (do 6 miesięcy, nie mniej niż 30 dni)
 • Hiszpania (do 6 miesięcy, nie mniej niż 11 dni od testu wykonanego techniką NAAT)
 • Niemcy (do 6 miesięcy, nie mniej niż 28 dni)
 • Włochy (do 6 miesięcy)

Po powrocie do Polski z obowiązkowej kwarantanny zwalnia:

 • zaszczepienie pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu ostatniej dawki), poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID (UCC) lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • przebyte zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim lub angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID (UCC),
 • negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy (nie dotyczy przekraczania granic poza Strefą Schengen, UE oraz Turcją),
 • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 - RT-PCR lub antygenowy do 48 godzin po przekroczeniu granicy (nie dotyczy przekraczania granic poza Strefą Schengen, UE oraz Turcją).
 • Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu - licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy - wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Pełny wykaz informacji znajduję się na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Gdzie można zrobić test?

Gyncentrum
(uwaga - wynik testu do 24h, prosimy o zachowanie marginesu błędu i ewentualnych opóźnień):
Cena testu PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 249 zł/os.
Cena testu antygenowego wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 149 zł/os.

Kod promocyjny Almatur2021! działa przy badaniu PCR i antygenowym (powyższa cena obowiązuje tylko przy płatności online- przelewy24)
Rejestracja na badanie PCR: 
https://covid19.gyncentrum.pl/badanie-prywatne-formularz
Rejestracja na badanie antygen: 
https://covid19.gyncentrum.pl/badanie-prywatne-antygeny-formularz
Punkty pobrań: 
https://covid19.gyncentrum.pl/punkty-wymazowe

Badania.pl
(uwaga - wynik testu do 48h, prosimy o zachowanie marginesu błędu i ewentualnych opóźnień):
Cena testu PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 290 zł/os.
Cena testu antygenowego wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 100 zł/os.
Cena testu antygenowego (powrót do kraju, zwalniający z kwarantanny) - 70 zł/os.

Procedura: Wybieramy wykup badanie COVID i rodzaj testu, następnie należy wpisać numer rezerwacji (umowy zgłoszenie numer sześciocyfrowy), nie trzeba wpisywać kodu rabatowego
Rejestracja na badanie: 
www.almatur.badania.pl
Punkty pobrań: 
www.badania.pl/punktypobran

ALAB Laboratoria:
Komercyjne badanie PCR w kierunku koronawirusa w punktach ALAB laboratoria.
www.alablaboratoria.pl/20042-coronavirus

Podane ceny na wykonanie testów dotyczą wszystkich Klientów Almatur, bez względu na kierunek wakacji. Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania i kontakt ze swoim działem sprzedaży.

Pełna lista laboratoriów wykonujących testy na Covid-19 udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia: 
www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid