phone 32 231 88 19

location_on Almatur Gliwice
Wrocławska 4, 44-100 Gliwice

phone 32 259 88 58

location_on Almatur Katowice
3 Maja 7, 40-096 Katowice

PrzedSprzedaż 2022

 1. Promocja PrzedSprzedaż Podróży 2022 trwa do 05.12.2021 r.
 2. Przystępując do promocji Podróżujący akceptuje treść Regulaminu Promocji.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w wysokości minimum 15%. Pozostałą cześć płatności należy wpłacić 21 dni przed wyjazdem, a przy imprezach egzotycznych – 45 dni przed wyjazdem.
 4. Liczba miejsc przeznaczona do sprzedaży promocyjnej na poszczególnych imprezach i terminach jest ograniczona i może zostać wyczerpana przed końcem promocji.
 5. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych, w przypadku rezerwacji grupowych powyżej 10 osób zarówno warunki jak i cena ustalane są odrębnie.
 6. Promocja PrzedSprzedaż 2022 poprzedza oficjalne rozpoczęcie sprzedaży oferty Almaturu na rok 2022 w promocji First Moment i bazuje na cenach proponowanych dla oferty w roku 2021.

IIZniżki w promocji PrzedSprzedaż 2022do 30% i dodatkowo 5% dla Stałych Klientów

 1. Promocja obowiązuje na ofertę wycieczek objazdowych i egzotycznych na rok 2022, udostępnioną do sprzedaży na stronach internetowych w okresie promocji przez Almatur. Nie dotyczy wczasów pobytowych w Polsce.
 2. Wysokość zniżek w stosunku od cen katalogowych wynosi maksymalnie w zależności od rodzaju imprezy: wycieczki objazdowe – 30%, wyprawy egzotyczne - 20%.
 3. Poza zniżką promocyjną Stali Klienci Almaturu mają prawo do specjalnej zniżki w wysokości 5%. Za Stałego Klienta Almaturu uznaje się każdego kto uczestniczył w imprezie Almaturu, w ostatnich trzech latach.
 4. Almatur nie gwarantuje maksymalnego rabatu na wszystkie oferty i przez cały czas trwania promocji. Wysokość zniżek może się różnić w zależności od oferty, terminu lub kierunku, a aktualna zniżka promocyjna podana jest każdorazowo przy ofercie.

III. Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji

W Promocji PrzedSprzedaż 2022 Podróżujący mają możliwość zmiany terminu lub miejsca wybranej imprezy do 30 dnia przed wyjazdem (przy imprezach egzotycznych do 60 dni), bez konieczności ponoszenia opłat określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

 IV. Gwarancja zachowania zniżki

Jeśli zarezerwowana w PrzedSprzedaży 2022 wycieczka nie będzie mogła się odbyć, to  w takim przypadku Podróżujący będą mogli zarezerwować inną wybraną wycieczkę Almaturu z takim samym rabatem procentowym lub zrezygnować z wyjazdu z zagwarantowanym zwrotem wpłaconych środków w ciągu 14 dni.

 V. Gwarancja niezmienności ceny

Rezerwujący wycieczki  objazdowe lub egzotyczne w PrzedSprzedaży 2022 otrzymują bezpłatnie gwarancję, że podana w umowie cena nie ulegnie zmianie i nie będą ich obowiązywać ewentualne dopłaty związane ze wzrostem kosztów, zgodnie z Art. 45 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur.
 2. Reklamacje i uwagi dotyczące Promocji PrzedSprzedaż 2022 można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie almatur.pl/organizatorzy.php, w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

SPRAWDŹ OFERTY